Coordino el Grup de Recerca en Teoria Política (GRTP) juntament amb el Professor Sergi Morales-Gálvez. El GRTP és un grup de recerca consolidat del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. El GRTP analitza, des d’una perspectiva teòrica i aplicada, les societats democràtiques amb un enfocament en diversos temes de la teoria política contemporània: justícia i drets, nacionalisme i secessió, religió i democràcia, federalisme i drets de les minories, política de la UE i regionalisme, dret i pluralisme, art i política.

Projectes actuals:

  • Proyectos de Generación de Conocimiento 2021.Independence and government decision-making. Why do states accept to hold self-determination referendums? (REFSTATE) (PID2021-123861NB-I00) IPs: Jean-Baptiste Harguindéguy (Universidad Pablo de Olavide) / Marc Sanjaume-Calvet (UPF), (2022-2025).

  • Projectes de recerca en l’àmbit de l’organització territorial del poder de l’lnstitut d’Estudis de l’Autogovern (IEA). (PRE150/22/000009) The Politization of Federal Arbiters. Modelling Regional Constitutional Politics in Spain, IP: Joan-Josep Vallbé (UB), 2022-2024.

  • Subvencions a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica (DEMOC). (EXI/100/22/000009) Democracy in the Anthropocene. Can Deliberative Minipublics Influence Political Opinion Formation of the Larger Public?, IP: Lala Muradova (UPF), 2022-2024.