2023-2024

Society and Politics in Spain, Summer School, Universitat Pompeu Fabra

Teoria Política I, Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració, Universitat Pompeu Fabra

Democracy and Political Liberalism: Theoretical and Institutional Features, Màster en Democràcies Actuals, Universitat Pompeu Fabra

2022-2023

Society and Politics in Spain, Summer School, Universitat Pompeu Fabra

Teoria Política I, Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració, Universitat Pompeu Fabra

Democracy and Political Liberalism: Theoretical and Institutional Features, Màster en Democràcies Actuals, Universitat Pompeu Fabra

2021-2022

Teoria Política I, Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració, Universitat Pompeu Fabra

Democracy and Political Liberalism: Theoretical and Institutional Features, Màster en Democràcies Actuals, Universitat Pompeu Fabra

2020-2021

Democracy and Political Liberalism: Theoretical and Institutional Features, Universitat Pompeu Fabra

2019-2020

Introducció a la Ciència Política, Universitat Pompeu Fabra

Democracy and Political Liberalism: Theoretical and Institutional Features, Universitat Pompeu Fabra

2018-2019

Political Thought, Universitat Autònoma de Barcelona

Introducció a la Ciència Política, Universitat Pompeu Fabra

Federalism, secession and self-determination, Universitat Pompeu Fabra (Hispanic European Studies Program)

2017-2018

Teoria Política, Universitat Oberta de Catalunya

Govern multinivell, Universitat Autònoma de Barcelona

Federalism, secession and self-determination, Universitat Pompeu Fabra (Hispanic European Studies Program)

Introducció a la Ciència Política, Universitat Pompeu Fabra (Prof. Ferran Requejo)

2016-2017

Teoria Política, Universitat Oberta de Catalunya

Multilevel Governance in Europe, Universitat Autònoma de Barcelona

Introducció a la Ciència Política, Universitat Pompeu Fabra

Política Espanyola, Universitat Oberta de Catalunya

2014-2015

Séminaire thématique: Nationalismes et processus d’autodétermination, Université du Québec à Montréal

Elits Polítiques a Espanya, Universitat de Girona

Self-determination and Secession an European view, Universitat Pompeu Fabra (Study Abroad)

2013-2014

Teoria Política I, Universitat Pompeu Fabra

Theories of Justice and Democracy, Universitat Pompeu Fabra

Elits Polítiques a Espanya, Universitat de Girona

2012-2013

Teoria Política I, Universitat Pompeu Fabra.

Theories of Justice and Democracy, BA Political and Social Sciences, Universitat Pompeu Fabra

Actors i Institucions Polítiques, BA Political and Social Sciences, Universitat Pompeu Fabra (seminars)

Catalonia: Today, International Summer School, Universitat Pompeu Fabra

2011-2012

Introducció a la Ciència Política, BA Political and Social Sciences, Universitat Pompeu Fabra

2010-2011

Introducció a la Ciència Política, BA Political and Social Sciences, Universitat Pompeu Fabra (seminars)

2009-2010

Mètodes de Recerca II, BA Political and Social Sciences, Universitat Pompeu Fabra (seminars)

Ciència Política III, BA Political and Social Sciences, Universitat Pompeu Fabra (seminars)

Introducció a la Ciència Política, Degree of Political and Social Sciences, Universitat Pompeu Fabra (seminars)

2008-2009

Teoria Política II, BA Political and Social Sciences, Universitat Pompeu Fabra